ГААЛИЙН БАРИМТ

Гаальд хүчин төгөлдөр гуйвуулгын баримт

И-БАРИМТ

E-баримтыг цахим шуудангаар авах.

ХЯТАДЫН БҮХ БАНК

Хятад улсын 203 банкруу шилжүүлэг хийнэ.

Alipay

данс

Хялбар шийдэл

A
l
i
p
a
y
т
ө
л
б
ө
р
т
о
о
ц
о
о

Олон улсад болон цахим худалдан авалт хийхэд ашиглах боломжтой албан ёсны алипэй данс.
  • Хялбар цэнэглэлт
  • Онлайн тусламж
  • Үнэгүй сургалт
  • Урамшуулал
Өөрийн alipay дансаа манай цахим системээр дамжуулан цэнэглэх боломжтой.

Х
а
м
г
и
й
н
с
а
й
н
с
а
н
х
ү
ү
г
и
й
н
ү
й
л
ч
и
л
г
э
э

Та гуйвуулгаа хүссэн газраасаа цахимаар шийдээрэй.