Санхүүгийн тогтвортой байдал гэж юу вэ?

Санхүүгийн тогтвортой байдал гэдэг нь үнэ тогтоох, нөөц хуваарилах, санхүүгийн эрсдэлийг удирдах зэрэг эдийн засгийн тогтолцоонууд нь эдийн засгийн өсөлт, хөгжлийг дэмжихэд чиглэгдсэн байхаас гадна зах зээлийн гэнэтийн таагүй нөлөөлөл, хямралын үед мөн адил ажиллах чадвартай байхыг хэлэх бөгөөд ерөнхийдөө тухайн улсын санхүүгийн системийн найдвартай байдлыг санхүүгийн тогтвортой байдал гэж ойлгож болно.

Цааш үзэх

“ДЭЛХИЙН МӨНГӨНИЙ ДОЛОО ХОНОГ-2021” АЯНЫГ НЭЭВ

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын Санхүүгийн боловсролын олон улсын сүлжээ (OECD/INFE)-ээс зохион байгуулдаг “Дэлхийн Мөнгөний Долоо Хоног” аяны нээлтийг 3-р сарын 22-ны өдөр цахимаар хийлээ

Цааш үзэх