Хэрэглээний нөхцөл

Хүчин төгөлдөр болсон огноо: 2017-05-10


Эдгээр Ашиглах Нөхцөлүүд ("Нөхцөл") нь та болон Сайн финанс энд трансфер ББСБ ХХК ("Компани", "бид") хооронд манай мөнгө шилжүүлэх үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой хууль ёсны гэрээ юм. вэбсайт, гар утасны програмууд болон холбогдох үйлчилгээнүүд (хамтдаа "Үйлчилгээ"). Манай үйлчилгээнд нэвтэрч эсвэл ашигласнаар та эдгээр нөхцөлийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна.

1. Насны ангилал

Та 18 нас хүрсэн байх ёстой бөгөөд манай үйлчилгээг ашиглахын тулд хууль ёсны хүчинтэй гэрээ байгуулах чадвартай байх ёстой. Манай үйлчилгээг ашигласнаар та эдгээр шаардлагыг хангасан гэдгээ илэрхийлж, баталгаажуулж байна.

2. Хэрэглэгчийн бүртгэл

Та өөрийн дансны мэдээллийн нууцлалыг хадгалах болон таны дансны хүрээнд хийгдсэн бүх үйл ажиллагааг хариуцна. Та өөрийн бүртгэлийг зөвшөөрөлгүй ашигласан тохиолдолд бидэнд нэн даруй мэдэгдэхийг зөвшөөрч байна.

3. Мөнгөн шилжүүлгийн үйлчилгээ

Манай үйлчилгээ нь БНХАУ, Монгол улсын хооронд мөнгө шилжүүлэх боломжийг танд олгоно. Манай мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээг ашигласнаар та валют солилцох болон санхүүгийн гүйлгээг зохицуулдаг хоёр улсын холбогдох хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна.

4. Хураамж ба валютын ханш

Манай мөнгө шилжүүлэх үйлчилгээтэй холбоотой хураамж болон холбогдох ханшийг шилжүүлгийг эхлүүлэхийн өмнө танд мэдэгдэх болно. Та манай үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой бүх төлбөр, хураамжийг хариуцна.

5. Нууцлал

Бид таны хувийн нууцлалын бүрэн бүтэн байдлыг чанд хадгална. Бид таны хувийн мэдээллийг хэрхэн цуглуулж, ашиглаж, хамгаалж байгааг ойлгохын тулд манай Нууцлалын бодлоготой танилцана уу.

6. Оюуны өмч

Манай үйлчилгээнд үзүүлсэн бүх контент, барааны тэмдэг, лого, оюуны өмч нь Сайн финанс энд трансфер ББСБ ХХК эсвэл түүний лиценз эзэмшигчдийн өмч юм. Та бидний зөвшөөрөлгүйгээр оюуны өмчийг ашиглах, хуулбарлах, тараах эрхгүй байна.

7. Хариуцлагын хязгаарлалт

Хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэмжээгээр Сайн финанс энд трансфер ББСБ ХХК нь таны манай үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой аливаа шууд, шууд бус, санамсаргүй, онцгой, үр дагаварт учирсан хохирлыг хариуцахгүй.

8. Дуусгавар болгох

Бид ямар нэгэн шалтгаанаар, тухайлбал та эдгээр нөхцөлийг зөрчсөн эсвэл залилан мэхлэх үйл ажиллагаа явуулж байгаа тохиолдолд манай Үйлчилгээнд нэвтрэх эрхийг өөрийн үзэмжээр, мэдэгдэлгүйгээр цуцлах, түдгэлзүүлэх эрхтэй.

10. Удирдах хууль

Эдгээр Нөхцөлүүдийг [Харьяаллын] хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулж, тайлбарлана. Эдгээр нөхцлийн дагуу эсвэл түүнтэй холбоотой аливаа маргаан нь [харьяаллын] шүүхийн онцгой эрх мэдэлд хамаарна.

11. Нөхцөлийн өөрчлөлт

Бид эдгээр нөхцөлийг үе үе шинэчилж болно. Аливаа өөрчлөлтийг манай вэбсайтад нийтлэх бөгөөд эдгээр нөхцлийн эхэнд "Хүчин төгөлдөр болох огноо" шинэчлэгдэнэ. Аливаа өөрчлөлтийн дараа та манай Үйлчилгээг үргэлжлүүлэн ашиглах нь шинэчлэгдсэн Нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч байна гэсэн үг.

12. Бидэнтэй холбоо барих

Хэрэв танд эдгээр Нөхцөл эсвэл манай үйлчилгээний талаар асуулт, санаа зовоосон зүйл, санал хүсэлт байвал [7718-8090] хаягаар бидэнтэй холбогдоно уу.