Нууцлал

Хүчин төгөлдөр болсон огноо: 2017-05-10


Сайн финанс энд трансфер ББСБ ХХК ("манай" эсвэл "бид") үйлчлүүлэгчдийнхээ хувийн нууцыг хамгаалах үүрэгтэй. Энэхүү Нууцлалын бодлого нь таныг манай мөнгө шилжүүлэх үйлчилгээг ашиглах үед таны хувийн мэдээллийг хэрхэн цуглуулах, ашиглах, хамгаалах талаар тоймлон өгүүлдэг.

Бидний цуглуулдаг мэдээлэл.

- Холбоо барих мэдээлэл: Үүнд таны нэр, хаяг, имэйл хаяг, утасны дугаар орно.
- Санхүүгийн мэдээлэл: Бид банкны дансны дэлгэрэнгүй мэдээлэл зэрэг таны санхүүгийн гүйлгээтэй холбоотой мэдээллийг цуглуулдаг.
- Гүйлгээний түүх: Бид таны мөнгө шилжүүлэх гүйлгээний бүртгэлийг хөтөлдөг.

Бид таны мэдээллийг хэрхэн ашиглах вэ:

- Мөнгө шилжүүлгийг хөнгөвчлөх, зохицуулалтын шаардлагыг дагаж мөрдөх.
- Аюулгүй байдлын үүднээс таны хувийн мэдээллийг баталгаажуулах.
- Хэрэглэгчийн дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх.

Өгөгдлийн аюулгүй байдал:

- Бид таны хувийн мэдээллийн аюулгүй байдалд нухацтай хандаж, хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлдэг.

Та дараах эрхтэй:

- Өөрийн хувийн мэдээлэлд хандах.
- Хувийн мэдээллээ шинэчлэх эсвэл засах.
- Манай бүртгэлээс хувийн мэдээллээ устгана уу.
- Биднээс маркетингийн мэдээлэл хүлээн авахаас татгалзах.

Энэхүү бодлогод гарсан өөрчлөлтүүд:

Бид практикт гарсан өөрчлөлтийг тусгахын тулд энэхүү Нууцлалын бодлогыг үе үе шинэчилж болно. Аливаа өөрчлөлтийг манай вэбсайтад нийтлэх бөгөөд энэхүү Бодлогын эхэнд байгаа "Хүчин төгөлдөр болох огноо"-г шинэчилнэ. Хэрэв танд энэхүү Нууцлалын бодлого эсвэл манай өгөгдлийн үйл ажиллагааны талаар ямар нэгэн асуулт, санаа зовоосон зүйл байвал 7718-8090 хаягаар бидэнтэй холбогдоно уу.