Гуйвуулга хийх үед ханш өөрөөр бодогдох тул анхаарна уу


Та санхүүгийн асуудлаа шийдэхэд
бид тусална