Сайн Финанс & Трансфер

Зээл


Өнөөдөр жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид зээлийн богино, дунд болон урт хугацааны эх үүсвэрийг банкнаас олж авахад цаг хугацаа их шаарддаг бөгөөд банкны шийдвэр гаргалт нь ихээхэн шат дамжлагатай байдаг. Жижиг, дунд бизнес эрхлэгч байгууллага, иргэдэд учирч байгаа энэхүү хүндрэлтэй асуудлыг зүй зохистой, түргэн шуурхай шийдвэрлэх, санхүүгийн энэхүү сул чөлөөтэй орон зайд ажиллах, өөрийн үйл ажиллагаагаа тогтворжуулах зорилгоор тус компани санхүүгийн үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Бид хэрэглэгчидийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангасан зээлийн бүтээгдэхүүн гаргахаар судалгаа шинжилгээ, тооцоолол хийн, санхүүгийн үйлчилгээ авч чадахгүй байгаа зах зээлд хүрч үйлчилхээр өөрсдийн нөөц бололцоог шавхан ажиллаж байна.
Бидний тухай

мэдээ / мэдээлэл

АВТОМАШИН ХУДАЛ...

  ГАДААД БАЙДЛЫГ ШИНЖИХ: Гадаад байдлыг...

Алтан эдлэлээ х...

Мөнгөн эдлэлийг бодвол алт өнгөө алддаггүй боловч...

Санал хүсэлтээ бидэнтэй чөлөөтэй хуваалцана уу

И-мэйлээр мэдээлэл байнга авч байх