Сайн Финанс & Трансфер

Валют арилжаа


Бид Юанийн гуйвуулгын үйлчилгээ үзүүлэхдээ өөрсдийн валют арилжааны үйл ажиллагааг давхар дэмждэг бөгөөд харилцагч байгууллага, иргэдийн хэрэгцээнд шаардлагтай юань болон америк долларын арилжааг уян хатан нөхцөлтэйгээр үзүүлж байна.

Мөн бид харилцагч иргэд, байгууллагын захиалгат валютын үйлчилгээг үзүүлдэг бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд бэлэн бус валютын үйлчилгээг хурдан шуурхай, эрсдэлгүй, зах зээлийн хамгийн сайн боломжит ханшаар худалдах, худалдан авах боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

Харилцагчид манай вэбсайтаар зочилон манай валютын ханшийн мэдээллийг авч өөрсдийн үйл ажиллагаандаа ашиглах боломжтой.
Манайх ханшийн мэдээллийг ханш өөрчлөгдөх бүрт шинэчлэж байдаг ба энэ нь 8 шаргын ханштай ижил байдаг.