НӨАТ Заавар

  • Онлайнаар холбогдон хийсэн тохиолдолд танд гуйвуулгын баримтын хамт сугалаанд оролцох эрхтэй И-Баримтын хамт явуулна.
  • Салбар дээр очин гуйвуулга хийлгэсэн тохиолдолд таны бүртгэлтэй мэйлээр И-Баримтыг шивэн илгээх болно.
Таны хийсэн гүйлгээг тухайн сарын 15 болон 30нд И-Баримтыг шивдэг.
  • Та www.ebarimt.mn сайтаар ороод өөрийн бүртгэлээр нэвтрэн орж сугалааны дугаарыг бүртгүүлэн баримтаа бүртгүүлэх боломжтой.
  • Гар утсаар Ebarimt application-р орж QR код уншуулах аль эсвэл сугалааны дугаарыг бүртгүүлэн өөрийн баримтыг бүртгүүлэх боломжтой.
Манай үйлчлүүлэгчид

Хамгийн сайн санхүүгийн үйлчилгээ

Та санхүүгийн асуудлаа шийдэхэд
бид тусална