Өрх гэр болон бизнест тань тулгарч буй аливаа санхүүгийн асуудлаа шийдэхэд “Шуурхай зээл”-ийн үйлчилгээ туслах бөгөөд ердөө 1 цагийн дотор шийдвэрлэгдэх учраас таны алтан цагийг хэмнэх болно. 


Санал: 

  • Зээлийн төрлүүдийг зургаар биш дараад дэлгэрэнгүй мэдээлэл харж болохоор боломжтой хийх;

  • Инверкор-н вебээс хуулсан байна;

  • Эргэн төлөлтийн тухай мэдээлэл боломжтой бол нэмэх;

    Зээлийн давуу талыг тусгах.


Манай үйлчлүүлэгчид

Хамгийн сайн санхүүгийн үйлчилгээ

Та санхүүгийн асуудлаа шийдэхэд
бид тусална